Tarieven

Een cursusjaar bestaat uit twee delen. U kunt zich per blok aanmelden.

ALGEMEEN TEKENEN EN SCHILDEREN  (WEKELIJKS)

Blok 1:  periode september tot en met december 2020  : 14 bijeenkomsten. 
Blok 2:  periode januari 2021 tot en met mei 2021:  18 bijeenkomsten.

Cursus Algemeen tekenen,  schilderen en aquarelleren, blok 1: 14 bijeenkomsten: 280 euro 
Cursus Algemeen tekenen , schilderen en aquarelleren, blok 2: 18 bijeenkomsten:   360 euro .

 

 

ALGEMENE TECHNIEKEN   (TWEE WEKELIJKS)

De tweewekelijkse cursus Algemene Technieken op donderdagmiddag en vrijdagmiddag kost 154 euro ( 7 bijeenkomsten van september tot december 2020). Van januari 2021 tot juni 2021 zijn er 10 bijeenkomsten en kost 220 euro.

De betalingen dienen voor aanvang van een blok overgemaakt te worden op rekeningnummer: 

  • NL79 INGB 0004206749
  • Ten name van: E.H.M van Rossum
  • Onder vermelding van: Schildercursus