Tarieven

Een cursusjaar bestaat uit twee delen. U kunt zich per blok aanmelden.

 

Blok 1:  periode september 2018 tot en met december 2018: 14 bijeenkomsten. 
Blok 2:  periode januari 2019 tot en met mei 2019:  18 bijeenkomsten.

Cursus Algemeen  Tekenen en Schilderen en  Aquarelleren, blok 1: 14 bijeenkomsten: 238 euro 
Cursus Algemeen Tekenen en Schilderen en Aquarelleren, blok 2: 18 bijeenkomsten:   316 euro  

Cursus dinsdagavond modelcursus  (exclusief modelkosten), blok 1: 14 bijeenkomsten:  €  266,–
Cursus dinsdagavond modelcursus  (exclusief modelkosten), blok 2: 18 bijeenkomsten:  € 342,–

Mocht u onverwacht een les niet kunnen dan is er de mogelijkheid om de les op een ander tijdstip in te halen binnen het blok dat u afwezig bent geweest. Een les inhalen kan alleen in overleg. Mocht ik onverwacht een les niet aanwezig kunnen,  zijn dan zal er een les op het einde van blok 2 ingehaald worden.

De tweewekelijkse cursus Algemene Technieken op vrijdagmiddag (7 bijeenkomsten) en de twee wekelijkse modelcursus op woensdagavond  (7 bijeenkomsten) kost 140 euro

De betalingen dienen voor aanvang van een blok overgemaakt te worden op rekeningnummer: 

  • NL79 INGB0004206749
  • ten name van E.H.M van Rossum
  • onder vermelding van: Schildercursus