Tarieven

Een cursusjaar bestaat uit twee delen. U kunt zich per blok aanmelden.

ALGEMEEN TEKENEN EN SCHILDEREN  (WEKELIJKS)

Blok 1:  September  2021 tot en met december 2021 ; 14 bijeenkomsten. 
Blok 2:  Januari 2022 tot en met mei 2022:  18 bijeenkomsten.

Cursus Algemeen tekenen, schilderen en aquarelleren, blok 1  294 euro 
Cursus Algemeen tekenen, schilderen en aquarelleren, blok 2  378 euro .

Deze cursus is exclusief materiaal.

ALGEMENE TECHNIEKEN   (TWEE WEKELIJKS)

Blok 1; 7 bijeenkomsten 161  euro

Blok 2;  10 bijeenkomsten  230 euro

Deze cursus is inclusief materiaal, behalve de dragers zoals papiersoorten, en doek.

De betalingen dienen voor aanvang van een blok overgemaakt te worden op rekeningnummer: 

  • NL79 INGB 0004206749
  • Ten name van: E.H.M van Rossum
  • Onder vermelding van: Schildercursus