Tarieven

Een cursusjaar bestaat uit twee delen. U kunt zich per blok aanmelden.

ALGEMEEN TEKENEN EN SCHILDEREN  (WEKELIJKS)

Blok 1:  periode september   tot en met december 2019  : 14 bijeenkomsten. 
Blok 2:  periode januari 2020 tot en met mei 2020:  18 bijeenkomsten.

Cursus Algemeen  Tekenen en Schilderen en  Aquarelleren, blok 1: 14 bijeenkomsten: 252 euro 
Cursus Algemeen Tekenen en Schilderen en Aquarelleren, blok 2: 18 bijeenkomsten:   324 euro .

 

 MODEL/PORTRET  TEKENEN EN SCHILDEREN   (WEKELIJKS)

Cursus dinsdagavond modelcursus  (exclusief modelkosten), blok 1: 14 bijeenkomsten:  280 euro
Cursus dinsdagavond modelcursus  (exclusief modelkosten), blok 2: 18 bijeenkomsten:  360 euro

Mocht u onverwacht een les niet kunnen dan is er de mogelijkheid om de les op een ander tijdstip in te halen binnen het blok dat u afwezig bent geweest. Een les inhalen kan alleen in overleg. Mocht ik onverwacht een les niet aanwezig kunnen,  zijn dan zal er een les op het einde van blok 2 ingehaald worden.

ALGEMENE TECHNIEKEN   (TWEE WEKELIJKS)

De tweewekelijkse cursus Algemene Technieken op donderdagmiddag en vrijdagmiddag kost 140 euro ( 7 bijeenkomsten van september tot december 2019). Van januari 2020 tot juni 2020 zijn er 10 bijeenkomsten en kost 200 euro.

De betalingen dienen voor aanvang van een blok overgemaakt te worden op rekeningnummer: 

  • NL79 INGB 0004206749
  • Ten name van: E.H.M van Rossum
  • Onder vermelding van: Schildercursus