Voorwaarden

 

Algemeen

De activiteiten van Atelier Berg en Dal gaan door bij voldoende aanmeldingen. Dit is ter beoordeling van Atelier Berg en Dal. Zij heeft het recht de activiteit te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover tijdig bericht.

Inschrijving cursus

Voor de activiteiten kunt u zich aanmelden via het formulier op de website van Atelier Berg en Dal. Dit formulier vindt u onderaan de pagina van de desbetreffende activiteit. Via e-mail kan dit direct verzonden worden. Gelieve alle velden in te vullen. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van Atelier Berg en Dal een bevestiging. U gaat dan ook akkoord met de voorwaarden van Atelier Berg en Dal. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Als de cursus vol is, dan overleg ik met u of u op een wachtlijst wilt of dat u wilt deelnemen aan een andere cursus op een andere dag of tijdstip.

Nieuwe cursisten betalen vanaf het moment van instromen.

Workshops en excursies

Regelmatig organiseer ik excursies en workshops waar u zich apart voor kunt inschrijven. Deze zijn ook toegankelijk voor geïnteresseerden die niet deelnemen aan de reguliere lessen.

Betaling

Betaling van blok 1 vindt plaats in augustus 2021, 1 week voor de eerste cursusdag.

Betaling van blok 2 vindt plaats in januari 2022,  1 week voor de eerste cursusdag.

De betalingen dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer:

  • NL79 INGB0004206749
  • ten name van: E.H.M van Rossum
  • onder vermelding van: Schildercusus
  •  

Verzuim,  restitutie van  cursussen en workshops.

Bij ziekte of verzuim van cursist  kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. In geval van verhindering bij een cursus bestaat de mogelijkheid, mits het programma ook op een andere locatie gegeven wordt, deze daar in te halen. Deze inhaalles kan alleen plaatsvinden binnen het blok waarin u afwezig bent geweest. U dient dit vooraf te overleggen met Atelier Berg en Dal. Bij overmacht van buitenaf  kan ook door Atelier berg en dal geen restitutie van het cursusgeld verleent worden

Afzeggingen/annuleringen van workshops/ cursus.

Afzeggingen tot een maand voor aanvang van de workshops/cursus zijn gevrijwaard van kosten. Na deze datum, tot veertien dagen voor aanvang geldt dat de deelnemer bij afzegging nog de plicht heeft om 50% van het bedrag te voldoen. Vanaf veertien dagen voor aanvang van de workshops/ cursus is geen restitutie meer mogelijk.

Aansprakelijkheid

Atelier Berg en Dal is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor wat voor risico dan ook. Ook tijdens de excursies geldt dat Atelier Berg en Dal niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor wat voor risico dan ook.