Cursus Model en Portret

In de  wekelijkse cursus model- en portrettekenen en schilderen  werken we aan de hand van een naakt-,  of gekleed model.

In de eerste weken van deze cursus beginnen we met tekenvaardigheden. We werken dan met korte standen en snelle schetsen met onder andere krijt, inkt en potlood.
Korte standen vragen om het opzoeken van de hoofdlijnen en hoofdrichtingen. Gaandeweg werken we met langere standen van het model waarbij we schildertechnieken met onder andere acryl-, olie- en aquarelverf gebruiken. U ontvangt van mij persoonlijke begeleiding, afgestemd op uw werkwijze.

U bent geheel vrij om uw eigen techniek te ontwikkelen en te verdiepen. Bent u een tekenaar dan kunt u gerust de gehele periode blijven tekenen. De cursisten worden individueel begeleid zodat een persoonlijke stellingname tot ontwikkeling kan komen.

Binnen deze cursus kunt u er ook voor kiezen om wekelijks het portret als uitgangspunt te kiezen. U kunt dan zoeken naar gelijkenis, naar een emotie in de gezichtsuitdrukking, of u kunt zich verdiepen in de expressie van het portretschilderen. Soms zullen er mogelijkheden zijn om meerdere weken aan eenzelfde portret of model pose te werken.

Wekelijks werken we met een opdracht of idee. U bent vrij om hieraan al of niet deel te nemen.
Binnen deze cursus komen onderwerpen aan de orde zoals plasticiteit, diepte, anatomie, verkortingen, compositie, vlakverdeling en plaatsing van het model binnen de ruimte. In deze cursus zullen ook de kleurcontrasten uit de kleurenleer van Johannes Itten behandeld worden. Hierbij kunt u onder andere denken aan het het licht-donkercontrast, complementair contrast, kleur tegen kleurcontrast, kwaliteitscontrast. Indien het werk daartoe aanleiding geeft zullen een aantal voorbeelden uit de beeldende kunst aangehaald worden.

Aan het einde van een les bespreken we de werken na, zodat u zicht krijgt op de variatie in uitdrukkingsvormen van uw medecursisten.
Ook leert u het werk bespreekbaar te maken door onder andere de beeldelementen in de gemaakte werken te benoemen.

 

Deze cursus wordt op en nader tijdstip weer aangeboden.